Khuôn Oval Gỗ SN#525802

KHUÔN OVAL GỖ
– Model/ Mã hàng: SN#525802 – 210 x 305 mm (12″)
– Model/ Mã hàng: SN#525803 – 220 x 318 mm (12.5″)
– Model/ Mã hàng: SN#525803 – 220 x 318 mm (12.5″)
– Material/ Chất liệu : Gỗ cao su
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Hotline