Khuôn Nhôm Tròn Đế Liền SN#525713

KHUÔN NHÔM TRÒN ĐẾ LIỀN
– Model/ Mã hàng: SN#525713 – (Ø) 30 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525714 – (Ø) 28 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525715 – (Ø) 26 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525716 – (Ø) 24 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525717 – (Ø) 22 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525718 – (Ø) 20 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525719 – (Ø) 18 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525720 – (Ø) 16 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525721 – (Ø) 14 x 8 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525722 – (Ø) 12 x 8 cm
– Material/ Chất liệu: Aluminum / Nhôm
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Hotline