Khuôn Sandwich SN#525756

KHUÔN SANDWICH
– Model/ Mã hàng: SN#525756 – 28 x 7 cm
– Model/ Mã hàng: SN#525757 – 18 x 7 cm
– Material/ Chất liệu: Aluminum / Nhôm
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo